Santa Banta Funny Jokes - www.bhaskar.com
Home » Jokes » Santa Banta Funny Jokes

हसबैंड किसे कहते हैं?

  • Dainikbhaskar.com
  • Dec 17, 2012, 13:20 PM IST
हसबैंड किसे कहते हैं?